Σόμπες Pellet αερόθερμες

Οι σόμπες Pellet, είναι συσκευές θέρμανσης με αυτοματοποιημένο τρόπο λειτουργίας, αφού έχουν την δυνατότητα να ρυθμίζουν την καύση, ανάλογα με την θερμοκρασία και την ένταση που έχει ρυθμίσει ο χρήστης. Επίσης σε μία σόμπα Pellet, έχουμε την δυνατότητα να ρυθμίσουμε τις ώρες και τις ημέρες που θα λειτουργεί σε εβδομαδιαία βάση.